Rychlé a jednoduché
sledování insolvenčního rejstříku a nespolehlivých plátců DPH

Zbaví Vás starostí s každodenním sledováním

Co je ZOID?

feature-01

Automatické upozorňování

Už vám neunikne, že dlužník nebo obchodní partner je v insolvenci

feature-03

Sledování průběhu
insolvenčního řízení

ZOID informuje také automaticky o průběhu celého insolvenčního řízení

feature-02

Sledování nespolehlivých plátců DPH

Automatické a přehledné sledování firem v databázi nespolehlivých plátců DPH

Proč je program ZOID pro Vás ideální

ico-overview
 • ZOID nevyžaduje žádné dodatečné investice do hardwarového a softwarového vybavení – postačí Váš stávající počítač nebo notebook
 • nevyžaduje žádné zásahy do stávajícího informačního systému
 • Vaše data zůstávají u Vás tj. ZOID splňuje vysoké nároky na zabezpečení Vašich dat
 • ZOID sleduje pouze události, které jsou pro Vás právně významné
 • ZOID není limitován počtem sledovaných subjektů
 • ZOID spolupracuje s informačními systémy založenými na různých databázových řešeních (MS SQL, MySQL, MS Access) i s evidencemi vedenými bez pomoci informačních systémů (MS Excel)

Co ZOID potřebuje k provozu

ico-requirements
 • operační systém Microsoft Windows 10 (32 i 64bit), 8, 7, Vista, XP, 2000
 • nainstalovaný Microsoft .NET Framework 4.6. V případě, že není k dispozici, je nainstalován automaticky během instalace aplikace, případně je k dispozici přes Windows Update nebo přímo ke stažení na Microsoft Download Center
 • připojení k internetu pro stahování aktualizací dat z insolvenčního rejstříku a databáze nespolehlivých plátců DPH prostřednictvím našeho serveru zoid.cz
 • pro zasílání emailů přístup k SMTP serveru ve Vaší místní síti nebo u poskytovatele připojení. Případně je možné využít zasílání emailů prostřednictvím našeho serveru zoid.cz
 • pro plné využití připojit aplikaci Zoid k Vaší databázi s evidencí dlužníků / zákazníků. Aktuálně Zoid podporuje přímé propojení do těchto typů databází: Microsoft SQL Server 2000-2014 včetně volně dostupné Express varianty, MySQL, Microsoft Excel (.XLSX), Microsoft Access (.MDB)

Vyzkoušejte hlídání insolvenčního rejstříku zdarma ještě dnes!

Pokud budete s programem spokojeni, můžete kdykoliv přejít na placenou verzi dle licence.

Opravdu jednoduché licencování

Začínáme se ZOID

Vyzkoušení zdarma po dobu 2 měsíců

Zdarma

Vyzkoušet zdarma

Užíváme ZOID

Roční licence pro nové uživatele

6 000 Kč

Kontaktujte nás

Máme rádi ZOID

Prodloužení licence na každý další rok

3 000 Kč

Kontaktujte nás

Co potřebujete vědět před vyzkoušením nebo zakoupením

 • ZOID je počítačový program, který můžete užívat výlučně pro účel sledování Vašich obchodních partnerů nebo dlužníků v insolvenčním rejstříku a v registru nespolehlivých plátců DPH
 • zakoupením ZOID získáváte licenci k jeho užití pro uvedený účel, kterou nejste oprávněni převést na jinou osobu a nejste oprávněni ZOID používat pro komerční účely
 • licence k ZOID trvá po dobu 2 let od zaplacení licenčního poplatku
 • v případě neprodloužení licence ZOID ztrácíte nárok na jeho další aktualizace a ZOID již nelze dále používat, resp. údaje ve Vaší databázi se stávají neaktuálními
 • údaje Vám poskytované prostřednictvím ZOID vycházejí z veřejně dostupných zdrojů (databází) a slouží pouze pro Vaši informaci, před jejich použitím k právnímu jednání nebo k posouzení nebo  volbě dalšího postupu je nutné si jejich aktuálnost prověřit v insolvenčním rejstříku
 • ceník multilicence pro použití na více počítačích poskytneme na vyžádání

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Rádi Vás poznáme, napište nám!

ico-contact

Hana Jandíková

Obchodní komunikace

+420 724 215 495 / info@zoid.cz

Jan Souček

Technická podpora

+420 602 627 797 / support@zoid.cz

Proč sledovat insolvenční rejstřík a nespolehlivé plátce DPH

ico-overview
Insolvenční řízení Vás ovlivňuje jako zaměstnavatele protože:

 • Vašemu zaměstnanci, který na sebe podal insolvenční návrh (pokud byl zjištěn jeho úpadek), lze vyplácet mzdu pouze na účet insolvenčního správce;
 • vůči Vašemu zaměstnanci, který na sebe podal insolvenční návrh (pokud byl zjištěn jeho úpadek) nelze uplatňovat jakékoliv pohledávky (náhrada škody, nevyúčtované zálohy) jinak než v rámci insolvenčního řízení nebo až po jeho skončení (promlčení);
 • výkony Vašeho zaměstnance mohou být ovlivněny v důsledku zahájení insolvenčního řízení (pokud byl zjištěn jeho úpadek), neboť za něj vypořádává jeho závazky v rámci dané způsobu řešení úpadku insolvenční správce a po dobu trvání insolvenčního řízení nelze vůči němu uplatňovat pohledávky vzniklé v průběhu insolvenčního řízení.

Insolvenční řízení Vás ovlivňuje jako dodavatele protože:

 • zahájení insolvenčního řízení může ovlivnit Vaše rozhodování o zahájení obchodů s dotčenou osobou nebo o jejich pokračování;
 • zahájení insolvenčního řízení má vliv na plnění závazků odběratele vůči všem dodavatelům (omezení nebo zastavení plateb, poměrné uspokojení z výtěžku majetkové podstaty);
 • insolvenční řízení, v němž nebylo rozhodnuto o úpadku Vašeho odběratele, poukazuje na jeho obchodní reputaci, majetkové poměry a budoucí platební kondici.

Insolvenční řízení Vás ovlivňuje jako odběratele protože:

 • zahájení insolvenčního řízení může ovlivnit kvalitu dodávek Vašeho dodavatele nebo termíny jejich plnění;
 • zahájení insolvenčního řízení má vliv na plnění závazků dodavatele (plnění z vad zboží nebo služeb, vypořádání záloh);
 • insolvenční řízení, v němž nebylo rozhodnuto o úpadku Vašeho dodavatel, poukazuje na jeho obchodní reputaci, majetkové poměry a platební kondici.

Ideální ZOID

 • ZOID pro Vás sleduje obchodní kondici Vaši odběratelů a dodavatelů tak, abyste byli včas informováni o zahájení insolvenčního řízení, resp. o formě řešení jejich úpadku, a mohli tak učinit příslušná obchodní opatření;
 • ZOID pro Vás sleduje majetkovou kondici Vaši zaměstnanců tak, abyste byli informováni o zahájení insolvenčního řízení, resp. jejich úpadku, a mohli tak učinit příslušná vnitřní opatření,
  to vše tak, abyste měli včas dostatek informací pro Vaše rozhodování.